AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

SITUASJONEN I ENNINGDALSELVEN PR DAGS DATO

  • PDF

101280348 10220152081504277 7818477973656305664 n

Syk laks fra Enningdalselva år 2020

Det er syk laks i Enningdalselven i år også. Foreningen har løpende kontakt med Veterinær Instituttet ved Brit Tørud, NINA ved Tor Atle Mo, NJFF ved Øyvind Fjeldseth, Fylkesmannen ved Jonas Dahl Torp, Norske Lakseelver ved Torfinn Evensen. I tillegg er Miljødirektoratet på banen ved Heidi Hansen, tidliger fiskeforvalter i Østfold. Syk laks er levert til flere instanser. Det er tatt ut prøver av syk laks og sendt til institusjoner som samarbeider om å finne ut av hva årsaken til sykdommen er. Her er både Veterinærinstituttet, universiteter og laboratorier inne i bildet. Vi samarbeider med de som sitter på den beste kunnskapen som finnes i landet og internasjonalt. Senest i november 2019 var det et forskningsmøte i Oslo hvor fagpersoner fra 8 land i Europa deltok. Og på det møtet var Enningdalselven og sykdommen et meget sentralt tema.

Vi forholder oss til de råd vi får fra disse miljøene og myndighetene. Veterinærinstituttet mener at det er rett å ta ut syk laks som blir oppdaget, derfor gjør vi dette da vi oppdager laks med spesiell adferd i elva. Bjarne Granli, Leder AJFF.

Sist oppdatert tirsdag 26. mai 2020 10:47

FREDNING AV HUNNLAKS

  • PDF

All frisk hunnlaks fredes fra onsdag 27. Mai kl 18.00. Dersom du er i tvil om kjønn, settes laksen ut i alle fall. Hilsen Elveutvalget


 

hunnlaks

Sist oppdatert tirsdag 26. mai 2020 09:41

Fiskeregler for 2020

  • PDF

fiskeregler

Grunnet Corona epedemien har vi ikke fått avholdt medlemsmøtet i april. Elveutvalget har bestemt at vi viderefører reglene fra i fjor. Det betyr at fisket starter kl 04.00 den 23. Mai. Og feilkroket fisk leveres inn til Elveutvalget hvis den ikke kan settes levende tilbake i elva. Utvalget vil også vurdere fortløpende om det er påkrevet med andre endringer. Den enkelte fisker må selv ta med antibac eller tilsvarende, dette står også på reglene. Ellers vil ikke Moelven brakken bli benyttet til overnatting for fiskere som tidligere år. Kjøkkenet vil heller ikke være åpent for fri avbenyttelse som før. Dette på grunn av situasjonen som er i landet vårt. Hilsen Elveutvalget

Les fiskereglene for 2020

Sist oppdatert mandag 18. mai 2020 23:31

Utdeling av sesongkort til Berby

  • PDF

Sesongkortene deles ut på lokalet førstkommende onsdag 20. Mai fra kl 17.00. Det blir ikke noen samling, kun utdeling av kortene. De som ikke kan komme på onsdag, får de utdelt i Berby på fredag. Hilsen Elveutvalget

UTLEVERING AV SESONGKORT FOR BERBY

  • PDF

Utlevering av sesongkort var planlagt til i morgen på lokalet. På grunn av Corona epedimien avlyses dette. Det blir en dag neste uke og så deles resten ut i Berby den 22. Mai. Hvilken dag til uken og hvor blir lagt ut her  på hjemmesiden og på facebooksiden til AJFF. Vi ser helst at folk betaler inn til kto 1030 14 42012 slik at vi slipper å behandle kontanter. Hilsen Elveutvalget

Dugnad i Berby lørdag 9. Mai

  • PDF

dugnad

Vi arrangerer dugnad i Berby igjen førstkommende lørdag, fremmøte ved Jugærbua fra kl 10.00. Påmelding skjer til Bjarne på 91197380. Hilsen Elveutvalget

Sist oppdatert torsdag 07. mai 2020 12:04

You are here Hjem