AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

gladlaks Rune_Andersen_10_5kg endre50 saintenoy_junior loddtrekningxx 100-0020 klekk_orret Tista. vinter 128 p5150032 dscn1633 7C0F3338 kjellroger6_6kg Olav inspiserer båten til Per Tista. vinter 072 freddylaks dscn1749 kjellrog12_9kg steinar_hare2 isfiske_2005_5 dscn1751 Geir Jensen 8,3kg. dscn1709 0494 klepping endre.bmp-for-web-large
You are here Dok