AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Fiskekort Enningdalselva - 2022

  • PDF

Følgende personer i elveutvalget kan kontaktes for å få informasjon om fiske, vannstand og andre forhold i elva:

Ragnar Itland tlf: +47 41675381, David Thowsen tlf: +47 45474900

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kortpriser 2022 for Berby/ Bestilling 


Salg av fiskekort gjeldene fra 27.mai vil i år skje hos Jernia Billington, Storgata 6, 1767 Halden. Telefon 69172420. E-post post@billingtonjern.no

Åpningstider mandag – fredag 08.00 – 17.00. Lørdag 09.00 – 14.00.

Husk at betalt Fiskeravgift må fremvises ved avhenting av kort, dette gjelder alle typer kort for laksefiske. Fiskeravgift løses på internett, http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/

Mer info her


 

Type:

Pris:

Sesongkort senior  (medlemmer av AJFF)  2500
Sesongkort senior  (medlemmer av AJFF) (etter 15.april) 3500
Sesongkort junior  (medlemmer av AJFF) 800
Ukekort medlem senior 1000
Ukekort ikke medlem senior 1500
Døgnkort medlem senior 250
Døgnkort ikke medlem senior 400
Ukekort medlem junior 300
Ukekort ikke medlem junior 500
Døgnkort medlem junior 100
Døgnkort ikke medlem junior 150

Weekendkort ikke medlemmer, fre kl 18.00 - søn kl 18.00:

Senior 700
Junior 300

* Fiske for ikke medlemmer i Berby starter 27.05.22 kl. 18.00

* Salg av fiskekort i Berby 3 første døgn til medlemmer av AJFF Halden, Ragnar Itland eller David Thowsen: Ukekort første uke: Kr 2000 for senior, kr 900 for junior. Døgnkort første døgn (23. mai 00.01-23.59): Kr 1000 for senior, kr 400 for junior. Andre døgn (23. mai kl 18.00 - 24. mai kl 18.00): Kr 750 for senior, kr 300 for junior. Tredje døgn ( 24. mai kl 18.00 - 25. mai kl 18.00): Kr 500 for senior, kr 200 for junior.

Kortpriser 2022 for Svingen: 

Husk at betalt Fiskeavgift må fremvises ved avhenting av kort, dette gjelder alle typer kort for laksefiske. Blankett for Fiskeavgift løses på internet.

Fisket starter 23.05.21 kl 04.00 for alle. Fisket avsluttes 15.07.21 kl 23.59.

Type:

  Pris:

Sesongkort, senior    1000
Sesongkort, junior     400
Ukekort, senior   350
Ukekort, junior  150
Døgnkort, senior  100
Døgnkort, junior   50Elveutvalget for Enningdalselva:

Leder:

Ragnar Itland tlf: + 47 416 75 381

epost: ragnar.itland@nexans.com

David Thowsen  tlf: +47 45474900

epost: david.thowsen@nexans.com

 

Andreas Lindbeck

Tommy Svendsen  

 

Sist oppdatert onsdag 18. mai 2022 22:52

You are here Fiskekort