AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Fiskekort Enningdalselva - 2021

  • PDF

Følgende personer i elveutvalget kan kontaktes for å få informasjon om fiske, vannstand og andre forhold i elva:

Ragnar Itland tlf: +47 41675381, Camilla Johansen tlf: +47 41570733

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kortpriser 2021 for Berby/ Bestilling 


Salg av fiskekort vil i år skje hos Jernia Billington, Storgata 6, 1767 Halden. Telefon 69172420. E-post post@billingtonjern.no

Åpningstider mandag – fredag 08.00 – 17.00. Lørdag 09.00 – 14.00.

Husk at betalt Fiskeravgift må fremvises ved avhenting av kort, dette gjelder alle typer kort for laksefiske. Fiskeravgift løses på internett, http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/

Mer info her


 

Type:

Pris:

Sesongkort senior  (medlemmer av AJFF)  2000
Sesongkort junior  (medlemmer av AJFF) 1000
Ukekort medlem senior 800
Ukekort ikke medlem senior 1300
Døgnkort medlem senior 200
Døgnkort ikke medlem senior 350
Ukekort medlem junior 300
Ukekort ikke medlem junior 500
Døgnkort medlem junior 100
Døgnkort ikke medlem junior 200

Weekendkort ikke medlemmer, fre kl 18.00 - søn kl 18.00:

Senior 600
Junior 300

* Fiske for ikke medlemmer i Berby starter 25.05.21 kl. 18.00

* Salg av fiskekort i Berby 3 første døgn til medlemmer av AJFF Halden, Ragnar Itland eller Camilla Johansen: Ukekort første uke: Kr 2000 for senior, kr 900 for junior. Døgnkort første døgn (23. mai 00.01-23.59): Kr 1000 for senior, kr 400 for junior. Andre døgn (23. mai kl 18.00 - 24. mai kl 18.00): Kr 750 for senior, kr 300 for junior. Tredje døgn ( 24. mai kl 18.00 - 25. mai kl 18.00): Kr 500 for senior, kr 200 for junior.

Kortpriser 2021 for Svingen: 

Husk at betalt Fiskeavgift må fremvises ved avhenting av kort, dette gjelder alle typer kort for laksefiske. Blankett for Fiskeavgift løses på internet.

Fisket starter 23.05.21 kl 04.00 for alle. Fisket avsluttes 15.07.21 kl 23.59.

Type:

  Pris:

Sesongkort, senior    1000
Sesongkort, junior     400
Ukekort, senior   350
Ukekort, junior  150
Døgnkort, senior  100
Døgnkort, junior   50



Elveutvalget for Enningdalselva:

Leder:

Ragnar Itland tlf: + 47 416 75 381

epost: ragnar.itland@nexans.com

Nestleder:

Camilla Johansen  tlf: +47 415 70 733  

 

Sist oppdatert tirsdag 11. mai 2021 22:43

You are here Fiskekort