AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

ÅRSMØTE 2020

  • PDF

Årsmøte avholdes onsdag 26. Februar kl 18.30 på lokalet. Saker som ønskes tatt opp, må være styret i hende senest 10. Februar. Alle medlemmer velkommen. Enkel bevertning. Styret  

klubbe                                                                                                                                  

 

 

Sist oppdatert torsdag 23. januar 2020 00:32

You are here ÅRSMØTE 2020