AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

FREDNING AV HUNNLAKS

  • PDF

All frisk hunnlaks fredes fra onsdag 27. Mai kl 18.00. Dersom du er i tvil om kjønn, settes laksen ut i alle fall. Hilsen Elveutvalget


 

hunnlaks

Sist oppdatert tirsdag 26. mai 2020 09:41

You are here FREDNING AV HUNNLAKS