AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

SITUASJONEN I ENNINGDALSELVEN PR DAGS DATO

  • PDF

image00000011

Syk laks fra Enningdalselva år 2020

Det er syk laks i Enningdalselven i år også. Foreningen har løpende kontakt med Veterinær Instituttet ved Brit Tørud, NINA ved Tor Atle Mo, NJFF ved Øyvind Fjeldseth, Fylkesmannen ved Jonas Dahl Torp, Norske Lakseelver ved Torfinn Evensen. I tillegg er Miljødirektoratet på banen ved Heidi Hansen, tidliger fiskeforvalter i Østfold. Syk laks er levert til flere instanser. Det er tatt ut prøver av syk laks og sendt til institusjoner som samarbeider om å finne ut av hva årsaken til sykdommen er. Her er både Veterinærinstituttet, universiteter og laboratorier inne i bildet. Vi samarbeider med de som sitter på den beste kunnskapen som finnes i landet og internasjonalt. Senest i november 2019 var det et forskningsmøte i Oslo hvor fagpersoner fra 8 land i Europa deltok. Og på det møtet var Enningdalselven og sykdommen et meget sentralt tema.

Vi forholder oss til de råd vi får fra disse miljøene og myndighetene. Veterinærinstituttet mener at det er rett å ta ut syk laks som blir oppdaget, derfor gjør vi dette da vi oppdager laks med spesiell adferd i elva. Bjarne Granli, Leder AJFF. Resized image00000011

 

 

 

 

 

Sist oppdatert tirsdag 26. mai 2020 17:26

You are here SITUASJONEN I ENNINGDALSELVEN PR DAGS DATO