INNBETALING AV ELGJAKTKORT 2021

Betaling av elgjaktkort skjer til konto 1030 14 42012 innen 15. September. Prisen er kr. 1.000. Innbetalingen merkes med Elgjaktkort 2021. Hilsen Jaktutvalget