MEDLEMSMØTE 24. NOVEMBER KL. 18.30 PÅ KLUBBLOKALET

Medlemmene inviteres til medlemsmøte på klubblokalet onsdag 24. November kl. 18.30. Det vil bli orientert om hvordan AJFF har klart seg gjennom tiden da landet har vært nedtsengt. Enkel servering. Velkommen. Hilsen styret