Haldenstøverne står i fare for å forsvinne

hstov

Bilde fra Halden Arbeiderblad

Les mere i HA